Terapiatuoli

Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, joka pyrkii lievittämään psyykkisiä ongelmia sekä lisäämään toimintakykyä ja mielen hyvinvointia.

Psykoterapiassa tarkastellaan sitä, mikä tuottaa ja ylläpitää psyykkisiä vaikeuksia, ja etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Tavoitteena on toistuvien ongelmien ja vaikeuksien väheneminen, tunteiden säätelyn parantuminen ja itseymmärryksen lisääntyminen.

Keskeistä psykoterapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, joka tarjoaa turvalliset puitteet tarkastella omia kokemuksia, tunteita ja ihmissuhteita.

Psykoterapia tapahtuu asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa. Terapiaprosessi tarvitsee aikaa, joten yhdellä tai kahdella tapaamisella ei välttämättä päästä vielä eteenpäin. Terapian tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa mukaisesti. Terapiaprosessin kesto voi vaihdella 5-10 tapaamisesta useampaan vuoteen. 

Palvelut

Olen psykoterapian erikoispsykologi sekä kouluttajapsykoterapeutti (entinen VET).

Tarjoan psykoterapiaa aikuisikäisille (Kela-pätevyys). Lisäksi tarjoan työnohjauspalveluja psykiatrista työtä tekeville sairaanhoitajille ja psykologeille.

Olen Valviran rekisteröimä psykoterapeutti, ja viitekehykseni on integratiivinen. Olen myös tehnyt lisensiaatintyön psykoterapian tutkimuksen alalta. 

Psykologin työtä olen tehnyt vuodesta 1998. Olen toiminut psykiatrisessa sairaalassa ja psykiatrian poliklinikalla.

Milloin psykoterapiaa?

Psykoterapialla hoidetaan monenlaisia mielen ongelmia kuten masennusta, ahdistuneisuutta, kriisejä, ihmissuhdevaikeuksia tai pelkoja.

Jos ongelmat uhkaavat työ- tai opiskelukykyä, psykoterapiaan on mahdollista saada KELA:n tukea. Psykoterapia on tarpeen, kun psyykkinen pahoinvointi heikentää elämän laatua ja laskee toimintakykyä.

Työnohjaus

Psykoterapeuttisen tai muun psyykkisen hoitotyön tekemisen tukena käytetään työnohjausta.

Työnohjaus turvaa sekä hoidon laatua että työntekijän jaksamista.  Kela edellyttää säännöllistä työnohjausta yksityissektorilla toimivilta ET-psykoterapeuteilta. Myös mm. psykologiliitto katsoo, että säännöllinen työnohjaus on tärkeä tae psykologisen hoitotyön jaksamiselle.

Yhteystiedot

Riitta Keto
Psykoterapeutti

Eteläpuisto 17 B 11, 28100 Pori
044 7700 188
riitta.keto@terapiatuoli.fi